TACTICIAN

TACTICIAN, ТАКТИКЧ – АРГА УХААНТАН

(аливааг хийх төлөвлөгөөг гаргаж, шаардлагатай зүйлсийг зөв ашиглан үр дүнд хүрэх чадвартай хүн)

Бусадтай хуваалцах: