SUBSTITUTE

SUBSTITUTE – ОРЛУУР

(оронд нь хэрэглэх, орлож байгаа хүн, юм)

Бусадтай хуваалцах: