STRESS

STRESS, СТРЕСС – ДАРАМТ

(биеийн болон оюуны ачааллын улмаас үүсэх зовуурь)

Бусадтай хуваалцах: