STRATEGY

STRATEGY, СТРАТЕГИЯ – БОДЛОГО ЧИГЛЭЛ

(улс төр, эдийн засаг, ажил хэрэг зэргийг хөтлөх ерөнхий төлөвлөгөө)

Бусадтай хуваалцах: