STIR-FRY

STIR-FRY – ХУУРГА

(мах, ногоо зэргийг хамтад нь хуурч, хутган хийх халуун хоол)

Бусадтай хуваалцах: