STIFLING

STIFLING – БҮГЧИМ

(дэндүү халуун эсвэл цэвэр агааргүйн улмаас амьсгалахад төвөгтэй мэдрэгдэхийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: