STAFF

STAFF, ШТАБ – МЭДЭЭР

(цэргийн дээд тушаалтны удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй албан хаагчид)

Бусадтай хуваалцах: