SQUARE

SQUARE, КВАДРАТ – ДӨРВӨЛЖИН

(дөрвөн тэнцүү тал ба дөрвөн тэгш өнцөгтэй дүрс)

Бусадтай хуваалцах: