SPOOL

SPOOL – ДАМАР

(соронзон тууз, гэрэл зургийн хальс, утас, нийтгэс зэргийг тойруулж ороох гол)

Бусадтай хуваалцах: