SPECTROSCOPY

SPECTROSCOPY, СПЕКТРОСКОПИЯ – AГУУРИГЛАА

(бодь ба цацарсан эрчим хүчний хоорондын харилцан үйлчлэлийг судлах арга ухаан)

Бусадтай хуваалцах: