SMOOTHIE

SMOOTHIE – БЯЛАНГА

(жимс, ногоог сүү, тараг зэрэгтэй холин няцалж хийх өтгөн төлөв байдалтай хүйтэн ундаа)

Бусадтай хуваалцах: