SLOTH

SLOTH – АЛХАГ

(Megalonychidae эсвэл Bradypodidae овогт хамаарах удаан хөдөлгөөнтэй, модонд асаж шөнийн цагаар идэвхтэй амьдрах хөхтөн)

Бусадтай хуваалцах: