SLIDE

SLIDE, СЛАИД – ШУРГУУР

(дээр нь буулгасан дүрсийг дэлгэц рүү тусгаж томоор харуулах зориулалттай, тойрсон хүрээ бүхий гэрэл нэвтрүүлэх хальс)

Бусадтай хуваалцах: