SIZE

SIZE, РАЗМЕР – ХЭМЖЭЭ

(том жижгээрээ л зөвхөн ялгагдах хувцас, гутал зэрэг зүйлсийн нэг нь)

Бусадтай хуваалцах: