SIR

SIR – ИХЭСТЭН

(хүлэгтэн, гүн зэрэг цол хэргэмтэй хүний өөрийнх нь нэрийн урд хэлэх дуудлага)

Бусадтай хуваалцах: