SIMULATION

SIMULATION, СИМУЛЯЦИЯ – АДИЛСГАЛ

(аливаа нөхцөл байдал эсвэл үйл явцыг судлах, сургах зорилгоор ижил төстэй орчинг дууриалган бий болгох арга)

Бусадтай хуваалцах: