SIBERIAN CURRANT

SIBERIAN CURRANT – ТЭХИЙН ШЭЭГ

(Ribes diacanthum: цайвар шар цэцэгтэй, улаан хүрэн өнгийн жимстэй, олон наст сөөг)

Бусадтай хуваалцах: