SHOCK ABSORBER

SHOCK ABSORBER, АМОРТИЗАТОР – ЗӨӨЛЛҮҮР

(цохилт, чичиргээ зэргийг багасгах үүрэгтэй эд анги)

Бусадтай хуваалцах: