SHISHA

SHISHA – ТОЛИР

(саванд байгаа усан дундуур халуун утааг нь хөргөж татах урт, уян хоолойтой тамхины гаанс)

Бусадтай хуваалцах: