SELFIE

SELFIE – ӨӨРӨГ

(гар утас, зураглуур зэргээр өөрийгөө авсан гэрэл зураг)

Бусадтай хуваалцах: