SCANDAL

SCANDAL, СКАНДАЛ – МУНДАР

(олон нийтийн жигшил зэвүүцэл, уур хилэнг төрүүлж хэл амны бай болсон үйл явдал эсвэл хүн)

Бусадтай хуваалцах: