SATIN

SATIN, АТЛАС – ПҮҮСҮҮ

(өнгөн тал нь гялалзсан гөлгөр, ар тал нь бараандуу өнгөтэй, торгон эсвэл шүвтэг зэрэг нийлэг утсаар нэхсэн бөс)

Бусадтай хуваалцах: