SANDAL

SANDAL, САНДАЛИЯ, САНДААЛЬ – ХОЛХ

(агаар сэлгэх онгорхойтой хөнгөн гутал)

Бусадтай хуваалцах: