SAKURA

SAKURA – ИНТООРЫН ЦЭЦЭГ

(Prunus төрөлд багтах хэд хэдэн модны, ялангуяа япон интоорын (Prunus serrulata) модны цэцэг)

Бусадтай хуваалцах: