RATIONALIST

RATIONALIST, РАЦИОНАЛИСТ – ЭРГЭЦЭЭЧ

(мэдлэг эргэлзээгүй байхын үндэс бол оюун дүгнэлт гэж үзэх гүн ухааны онолыг баримтлагч)

Бусадтай хуваалцах: