RAPE

RAPE, РАПС – ШИЛЭМДЭГ

(Brassica napus: тос гаргах, малд тэжээл болгохоор тариалах гичийн овгийн тод шар цэцэгтэй ургамал)

Бусадтай хуваалцах: