RAM

RAM (RANDOM-ACCESS MEMORY) – АХО (АЛГАСАХ ХАНДАЛТТАЙ ОЙ)

(тооцоолуурт мэдээлэл хадгалах нэг хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: