RADIO WAVE

RADIO WAVE, РАДИОВОЛНА, РАДИОЦАЦРАГ, РАДИО ДОЛГИОН – ЦАЦРАС ДОЛГИОН

(холбоо харилцаа, өргөн нэвтрүүлэлт, байршил тогтоолт, тооцоолуурын утасгүй сүлжээ зэрэгт ашиглах цахилгаан соронзон долгион)

Бусадтай хуваалцах: