RADIO STATION

RADIO STATION, РАДИОСТАНЦИЯ – ЦАЦРАС ЗАНГИЛАА

(холбоо барих, өргөн нэвтрүүлэх, зүг чиг заах, сансрыг тандах зэрэг зориулалттай цацрас долгион дамжуулагч, хүлээн авагч эсвэл тэдгээрийн бүрдэл)

Бусадтай хуваалцах: