RADIO DETECTION AND RANGING

RADIO DETECTION AND RANGING, РАДИОЛОКАЦИЯ – ДОЛГИОЛОЛ

(өндөр давтамжтай цахилгаан соронзон долгион илгээж буцаан барих замаар онгоц зэрэг хөдөлгөөнт биетийг илрүүлэх, байрлалыг нь олох арга ухаан)

Бусадтай хуваалцах: