RADAR

RADAR, РАДИОЛОКАТОР, ЛОКАТОР – ДОЛГИОЛУУР

(өндөр давтамжтай цахилгаан соронзон долгион илгээж буцаан барих замаар онгоц зэрэг хөдөлгөөнт биетийг илрүүлэх, байрлалыг нь олох тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: