PRESENTATION

PRESENTATION, ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ТАНИУЛГА

(мэдүүлэх зорилгоор үзүүлж харуулан хэлж өгөх үйл)

Бусадтай хуваалцах: