POLYESTER

POLYESTER – ХЭЛХЭСТЭН

(гол гинжиндээ эстний үйлдгийн бүлэгтэй өсгөрөлтийн урвалаар гарган авах хувилахуйн нэгдлүүд)

Бусадтай хуваалцах: