PODCAST

PODCAST – ХЭВРЭЭ

(хотол сүлжээнээс дуу, дүрс, багцаг зэргийг татаж аван хэрэглэх тоон харилцуурын нэг хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: