PLUMBER

PLUMBER, САНТЕХНИКЧ – ТАТУУРЧ

(барилгын усан хангамжийн, халаалтын, мөн бохир зайлуулах тоноглол ба арга зүйг эзэмшсэн хүн)

Бусадтай хуваалцах: