PINCETTE

PINCETTE, ПИНЦЕТ – ХЯМСАА

(үс чимхэж зулгаах, жижиг зүйлсийг авах зэрэгт хэрэглэх хос үзүүртэй, ац хэлбэрийн хавчих багаж)

Бусадтай хуваалцах: