PHOTO

PHOTO, ФОТО – ГЭРЭЛ ЗУРАГ

(цацрагийн үйлчлэлээр хувилахуйн урвалд орох мэдрэг хальснаас тусгай цаасан дээр буулгасан дүрс)

Бусадтай хуваалцах: