PHOSPHORUS

PHOSPHORUS, ФОСФОР – СҮҮМЭГ

(улаан, цагаан, хар зэрэг өөр өөр хэлбэрүүдтэй, байгаль дээр дээд зэргээр исэлдсэн төлөвт оршдог, урвалж чанар өндөртэй, төмөрлөгийн бус шинж чанартай хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: