PHOSPHATE

PHOSPHATE, ФОСФАТ – СҮҮМ

(сүүмгийн хүчлийн давс эсвэл нийлмэл цийлэг)

Бусадтай хуваалцах: