PEROXISOME

PEROXISOME – ХЭТЭСГҮҮР

(бараг бүх бөөмт эсийн сийвэнд орших сарьсан бүрхүүлтэй исэлдүүлэх эрхтэнцэр)

Бусадтай хуваалцах: