PELED

PELED, ПЕЛЯДЬ – ЖАРГА

(Coregonus peled: Өрөн болон Дорон тивүүдийн хойд хэсгийн цэнгэг устай гол ба нууранд амьдрах цагаан загас)

Бусадтай хуваалцах: