PARTISAN

PARTISAN, ПАРТИЗАН – НАМАНД

(гаднынханд эзлэгдсэн нутаг дэвсгэрт эсэргүүцлийн үйл ажиллагаа явуулах зэвсэгт иргэдийн бүлэглэлийн гишүүн)

Бусадтай хуваалцах: