PARALLELEPIPED

PARALLELEPIPED, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – ЗЭРГЭЛЖИН

(зургаан ширхэг зэргэлжээс бүтэх гурван хэмжээст дүрс)

Бусадтай хуваалцах: