PANTOMIME

PANTOMIME, ПАНТОМИМ – БИЕНГЭДЭЛ

(жүжиг, бүжиг зэрэгт биеийн хөдөлгөөн, дохио зангаа, нүүрний хувирлаар утга санаа илэрхийлэх нь)

Бусадтай хуваалцах: