PANT

PANT – АМЬСГААДАХ

(халуунд эсвэл биеийн хүчний ажил, гүйх, дасгал хийсэний дараа голчлон амаа ангайлган өнгөц, түргэн түргэн амьсгалах)

Бусадтай хуваалцах: