PAINT

PAINT – БУДАХ

(гадаргууд нь түрхэх, шүрших зэрэг арга замаар аливаа зүйлийн гаднах өнгийг өөрчлөх)

Бусадтай хуваалцах: