OXYMORON

OXYMORON, ОКСИМОРОН – ЭСРЭГЦҮҮЛЭЛ

(эсрэг утгатай үгсийг хамт хэрэглэх нь)

Бусадтай хуваалцах: