ORIGAMI

ORIGAMI – ЦААСАН НУГАЛБАР

(цаасыг нугалж хэлбэр дүрс үүсгэн чимэглэл хийх урлал)

Бусадтай хуваалцах: