OREGANO

OREGANO – ХАХУУНА

(Origanum vulgare: Мажтан овогт багтах хөх ягаан цэцэгтэй олон наст өвслөг ургамал)

Бусадтай хуваалцах: