OLYMPIC GAMES

OLYMPIC GAMES, ОЛИМПИЙН НААДАМ – ХУРМАСТЫН НААДАМ

(1896 оноос хойш дэлхийн улс орнуудад ээлжлэн зохиогдож ирсэн олон улсын тамирчид оролцдог наадлын олон төрөлт тэмцээн уралдаан бүхий арга хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: